All You Need
In One Single
Theme.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Search here:

Tornets historia

Home > Tornets historia

Gnestas gamla vattentorn är konstruerat och ritat av den namnkunnige väg- och vattenbyggnadsingenjören Helge Gustaf Torulf (född 1870). Ritningen är även signerad av K V Bille. Torulf var, sedan 1901, ägare till Allmänna Ingenjörsbyrån och Bille var chefsingenjör på AIB. Helge var bror till den ofta anlitade arkitekten Ernst Torulf. Gnesta vattentorn är dock ett verk av Helge.

Genom att tornet är ritat av Torulf har det ett arkitekturhistoriskt värde och eftersom det ännu inte är ombyggt har det ett förstärkande autencitetsvärde.

Tornet byggdes 1913-1914 av byggmästare Blomberg och snickare Hellström.