Tornets historia

Omkring år 1910 började de första vattentornen med stomme av betong att byggas i Sverige, då även de första svenska normerna för armerad betong kom ut. Tidigare var det vanligt att tornets vattenbehållare var av stål, att den bärande stommen var av tegel och att vattenbehållaren inte markerades exteriört.

Gnesta gamla vattentorn är ett av de tidigare exemplen i Sverige på ett vattentorn som är byggt med en tydlig skelettkonstruktion av betong, med utkragande överbyggnad och därigenom en väl synlig cistern, samt enkelt putsad fasad. Vattentornet är ett pionjärarbete och har därigenom ett stort byggnadsteknikhistoriskt värde.

Gnestas gamla vattentorn är konstruerat och ritat av den namnkunnige väg- och vattenbyggnadsingenjören Helge Gustaf Torulf (född 1870). Ritningen är även signerad av K V Bille. Torulf var, sedan 1901, ägare till Allmänna Ingenjörsbyrån och Bille var chefsingenjör på AIB. Helge var bror till den ofta anlitade arkitekten Ernst Torulf. Gnesta vattentorn är dock ett verk av Helge.

Genom att tornet är ritat av Torulf har det ett arkitekturhistoriskt värde och eftersom det ännu inte är ombyggt har det ett förstärkande autencitetsvärde.

Tornet byggdes 1913-1914 av byggmästare Blomberg och snickare Hellström.