All You Need
In One Single
Theme.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Search here:

Om oss

Home > Om oss

Föreningen Gnesta Vattentorn är en ideell förening som bildades 2011. Syftet med föreningens verksamhet är att vårda och bevara vattentornet, samt utveckla och erbjuda en verksamhet som medlemmar och besökare kan ta del av under en större del av året.

Styrelsen, enligt stadgarna, består av fem ordinarie ledamöter, samt två suppleanter. Den styrelse som valdes på årsmötet 2022 är:

 

Ordförande: Staffan Sjögren
Sekreterare: Gunilla Engström
Kassör: Ingalill Fredriksson
Medlemsansvarig: Marilén Sjögren
Ledamot: Henric Sörblad
Suppleant: Mikael Sälg
Suppleant: Torgny Nilsson