Om oss

Home > Om oss

Föreningen Gnesta Vattentorn är en ideell förening som bildades 2011. Syftet med föreningens verksamhet är att vårda och bevara vattentornet, samt utveckla och erbjuda en verksamhet som medlemmar och besökare kan ta del av under en större del av året.

Styrelsen, enligt stadgarna, består av fem ordinarie ledamöter, samt två suppleanter. Den styrelse som valdes på årsmötet 2021 är:

Ordförande:               Staffan Sjögren
Sekreterare:               Gunilla Engström,
Kassör:                       Ingalill Fredriksson
Medlemsansvarig:     Marilén Sjögren
Hemsidan:                 Henric Sörblad
Suppleant:                 Mikael Sälg
Suppleant:                 Torgny Nilsson