All You Need
In One Single
Theme.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Search here:

Tornets historia

Home > Tornets historia

Gnesta gamla vattentorn är konstruerat och ritat av den namnkunnige väg- och vattenbyggnadsingenjören Helge Gustaf Torulf, född 1870. Tornet är uppfört år 1914, och är ett av de tidigare exemplen i Sverige på vattentorn som är byggt med en tydlig skelettkonstruktion av betong, med utkragande överbyggnad och därigenom en väl synlig cistern, samt enkelt putsade fasader. Vattentornet har ett tydligt jugendformspråk, är ett pionjärarbete och har ett stort byggnadsteknikhistoriskt värde.

Tornet togs ur bruk som vattentorn 1972, ägs av Gnesta kommun och vårdas av Föreningen Gnesta Vattentorn sedan år 2011.